foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

 


akr1

 

 

 


 

 getedu4

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

data1

 


Patronat Honorowy logoMm

 

Partnerzy strategiczni

     Partnerzy merytoryczni

prezydentZ starosta wojt znp bankSP   tpz muzeum BkaStr centrum

Rok 2018 -    

 Wczoraj - dziś - jutro...

100- lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu

100 lat Placówki - wydarzenia małe i duże, ale jednakowo ważne, tworzące niepowtarzalny klimat, który zawsze się pamięta...


O naszym święcie w Zgierskiej TV Centrum
- należy kliknąć logo, aby przejść na stronęTV -

a tam - ustawić czas w serwisie informacyjnym na - 2:52 -
i posłuchać...

centrum

 

Program obchodów

13maja 14maja 15maja 16maja
17maja 18maja 19maja 20maja

 Zespół Szkół i Placówek
Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu

95L

KN
SN
WSNUL
SN
PLP
 PSNZ

 


 

Aby poznan2ć historię Miejsca z duszą predagogiczną, należy cofnąć się do roku 1918 - kiedy to Rada Miejska Zgierza pod przewodnictwem inż. Józefa Słaboszewicza zwróciła się do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z prośbą o utworzenie w Zgierzu zakładu kształcenia nauczycieli szkół powszechnych. Władze miasta zobowiązały się zapewnić tymczasowe warunki lokalowe oraz przydzielić tereny miejskie gmachów państwowych. Ministerstwo zgodę wyraziło, a zadanie utworzenia zakładu powierzyło, nominacją z dnia 1 stycznia 1919 roku, pierwszej dyrektorce dr Stefanii Kuropatwińskiej. Już w lutym tegoż roku rozpoczęły naukę w lokalu zastępczym  pierwsze kandydatki na nauczycielki. 

By uczcić dorobek tej placówki, zgromadzeni w dniu 2 lutego 2017 r. nauczyciele, dawni uczniowie, pracownicy i zaproszeni goście spotkali się na inauguracji 99 roku pracy Miejsca z duszą pedagogiczną, co zaświadczyli własnymi podpisami...

Podpisany tekst Kilka fotografii   
Kliknij mnie                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 WODN w Zgierzu