foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
100-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412


 

getedu4

 

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

flagaAn flagaF flagaN

DSC 0001 flagaP4

kol 18


Koncert wigilijny Cicha noc, święta noc w ZSiPKZ w Zgierzu - 2018 r.


 Propozycje zgierskiego WODN

 Więcej informacji na stronach każdej Pracowni


 

Prosimy rejestrować się online - Zakładka -

wyszukiwanie: w polu szukana fraza wpisujemy kod, np. K.57

lub nazwisko konsultanta prowadzącego zajęcia


 

Grudniowe propozycje - zapraszają konsultanci

 

RRyszelewski

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Turystyki wiejskiej - zasady przygotowania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy ocenianiay

Warsztaty metodyczne - 8 godz. (2 x 4 godz.)

Termin I spotkania - 18 grudnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.30, sala 209B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.78

MartaK

Uczniowie z ADHD -
Bądź nauczycielem, dzięki któremu te osoby osiągną sukces w życiu

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin -  19 grudnia 2018 r., -  WODN Zgierz, godz. 16.00,

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.135

DZawadzki1

Dziecko z cukrzycą

Warsztaty metodyczne - 4 godz.

Termin - 19 grudnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 17.00,

Rejestracja - K.206

AMR

Egzamin ósmoklasisty - język polski

Warsztaty metodyczne - 4 godz.

Termin - 19 grudnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 311B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.43

RRyszelewski

Kurs kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Kurs doskonalący - 10 godz. + egzamin

Termin I spotkania - 19 grudnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.30, sala 209B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.151

podgorskaJ

Nauczyciel wobec seksualności i związanych z nią zachowań problemowych ucznia

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin -  20 grudnia 2018 r., -  WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 202B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.154

RRyszelewski

Kurs pilotów wycieczek

Kurs doskonalący - 120 godz. + zajęcia terenowe + wycieczka szkoleniowa

Termin I spotkania - 20 grudnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.30, sala 209B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.171

RRyszelewski

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk - zasady przygotowania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy oceniania

Warsztaty metodyczne - 8 godz.

Termin I spotkania - 21 grudnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.30, sala 209B
- współprowadzący: egzaminator w zawodzie technik informatyk

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.80

RRyszelewski

Jak opracować dobre zadanie praktyczne na egzamin zawodowy?

Warsztaty metodyczne - 8 godz. (2 x 4 godz.)

Termin I spotkania - 28 grudnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 10.00, sala 209B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.198

 

2019 rok

 

Styczniowe propozycje - zapraszają konsultanci

 

 kowalczyk

Powietrze i woda

Warsztaty laboratoryjne - 8 godz. (2 x 4 godz.)

Termin I spotkania - 3 stycznia 2019 r.Termin II spotkania - 10 stycznia 2019 r., WODN Zgierz, sala 111A

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.201

marasinski

Znak graficzny w szkole

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 7 stycznia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 15.30, sala 205B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.42

MFigura

ang2Kurs przygotowujący do egzaminu z języka angielskiego

na poziomie zaawansowanym (B2)

Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego - 50 godz. (semestr)

Termin I spotkania - 7 stycznia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 211B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.173

DZawadzki1

Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 7 stycznia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 16.30, sala 203B

Rejestracja - K.206

MFigura

ang2Egzamin ósmoklasisty - język angielski

Warsztaty metodyczne - 4 godz.

Termin - 8 stycznia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 211B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.216

BMatusz

Wprowadzenie do grafiki 3D - projektowanie brył w programie 123 D Design (cz.I)

Warsztaty metodyczne - 8 godz. (2 x 4 godz.)

Termin I spotkania -  8 stycznia 2019 r.Termin II spotkania -  10 stycznia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 208A

Więcej informacji  na stronie  -  Rejestracja - K.29

MartaK

Sprawdzone metody i techniki rozmów z rodzicami

Kurs doskonalący - 12 godz. (3 x 4 godz.)

Termin II spotkania - 9 stycznia 2019 r.Termin III spotkania - 27 lutego 2019 r. - WODN Zgierz, godz. 16.00

Więcej informacji  na stronie  - kontynuacja

DZawadzki1sebastian

Przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy wśród dzieci i młodzieży

Seminarium - 3 godz.

Termin - 9 stycznia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 17.00

Więcej informacji  na stronie  lub  na stronie Rejestracja - K.124

Patronat Honorowy marszalMBT starostaBT
bien

Piosenka w przedszkolu

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 12 stycznia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 09.00, sala 310B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.117

marasinski

O przykładach sztuk wizualnych zamieszczonych w podręcznikach

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 14 stycznia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 205B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.178

BMatusz

baltie na stroneProgramowanie w Baltie -
tryb budowania i czarowania (z elementami programowania)
na poziomie klas I - III.

Warsztaty metodyczne - 4 godz.

Termin spotkania -  15 stycznia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 206A

Więcej informacji  na stronie  -  Rejestracja - K.21

kowalczyk

Optyka w klasie 8 szkoły podstawowej

Kurs doskonalący - 16 godz. (4 x 4 godz.)

Termin I spotkania - 15 stycznia 2019 r.Termin II spotkania - 22 stycznia 2019 r., Termin III spotkania - 29 stycznia 2019 r., Termin IV spotkania - 5 lutego 2019 r.,
WODN Zgierz, sala 111A

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.202

MartaK

6 Filarów poczucia własnej wartości

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin -  17 stycznia 2019 r., -  WODN Zgierz, godz. 16.00,

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.168

kowalczyk

Co ziębi, a co grzeje?

Warsztaty laboratoryjne - 8 godz. (2 x 4 godz.)

Termin I spotkania - 17 stycznia 2019 r.Termin II spotkania - 24 stycznia 2019 r., WODN Zgierz, sala 111A

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.58

MFigura

ang2Dawno, dawno temu..., czyli język angielski dla najmłodszych

Warsztaty metodyczne - 4 godz.

Termin - 22 stycznia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 211B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.217

BMatusz

Maskotki i ozdoby z kolorowego filcu

Warsztaty metodyczne - 4 godz.

Termin spotkania -  24 stycznia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 305A

Więcej informacji  na stronie  -  Rejestracja - K.20

Osoby zapisane na warsztaty powinny potwierdzić swój udział najpóźniej 2 dni przez zajęciami

DZawadzki1

Udar mózgu - czas to mózg

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 28 grudnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 17.00,

Rejestracja - K.167

BMatusz

Nie taki Excel straszny - wykorzystanie programu w codziennej pracy nauczyciela
(etap II)

Kurs doskonalący - 8 godz. (2 x 4 godz.)

Termin I spotkania -  29 stycznia 2019 r.Termin II spotkania -  31 stycznia 2019 r.,

WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 206A

Więcej informacji  na stronie  -  Rejestracja - K.273

 

cdn.

 


s3Sieć współpracy i samokształcenia, [...] to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami - zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. Podobnie jak w wypadku rocznych planów wspomagania, członkowie sieci mogą korzystać z własnych doświadczeń, ale również pomocy zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Zapraszamy do korzystania z propozycji naszych konsultantów. Każdy temat oznaczony tym logotypem będzie oznaczał zaproszenie do współpracy.

 


 Udział w organizowanych przez nasz Ośrodek wydarzeniach równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestników

Copyright © 2018 WODN w Zgierzu