foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
100-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412


 

getedu4

 

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

flagaAn flagaF flagaN

  DSC 0001


czekMa


 

Z ostatniej chwili...          

  kuratoriumLo        wodn nowe

Komenda Wojewódzka Policji wraz z Kuratorium Oświaty i Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego zapraszają do udziału w konkursach:

„Odblask - Świeć przykładem” i „Rozjechane przepisy”

 - więcej...

***


 Propozycje zgierskiego WODN

 Więcej informacji na stronach każdej Pracowni 


 

Prosimy rejestrować się online - Zakładka -

wyszukiwanie: w polu szukana fraza wpisujemy kod, np. K.57

lub nazwisko konsultanta prowadzącego zajęcia

 


 

Wrześniowe propozycje - zapraszają konsultanci

 

RRyszelewski

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Administracji - zasady przygotowywania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy oceniania

Warsztaty metodyczne - 10 godz.

Termin I spotkania - 26 września 2018 r., WODN Zgierz,

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.105

AMR

Propozycje ciekawych lektur dla dzieci - klasy IV - VI

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 26 września 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 311B

Więcej informacji  na stronie  - lista zamknięta

sebastian

Jak pozyskać fundusze ze źródeł zewnętrznych na funkcjonowanie placówki edukacyjnej

Seminarium - 4 godz.

Termin -  27 września 2018 r.,  WODN Zgierz, godz. 15.00

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.50

RRyszelewski

Kurs kierownika wycieczek szkolnych

Kurs doskonalący - 10 godz.

Termin III spotkania - 27 września 2018 r., WODN Zgierz, sala 209B

Więcej informacji  na stronie - kontynuacja

AMR

I hate, hate!!! O zjawisku hejtu okiem pedagoga

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 29 września 2018 r., WODN Zgierz, godz. 10.00, sala 311B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.176

 

Październikowe propozycje - zapraszają konsultanci

 

sebastian

Mała motoryka śródlekcyjna kluczem do efektywności umysłowej

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin -  3 października 2018 r.,  WODN Zgierz, godz. 15.00

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.66

AMR

Propozycje ciekawych lektur dla dzieci - klasy VI - VIII

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 3 października 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 311B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.37

RRyszelewski

Zasady opracowania praktycznego arkusza egzaminacyjnego (egzaminu praktycznego) na egzamin zawodowy, zasady jego recenzji i standaryzacji

Warsztaty metodyczne - 10 godz.

Termin I spotkania - 3 października 2018 r., WODN Zgierz,

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.79

sebastian

Informacje o programie Erasmus+

Seminarium - 4 godz.

Termin -  4 października 2018 r.,  WODN Zgierz, godz. 15.00

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.130

podgorskaJ

Praca z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji włączającej w świetle prawa oświatowego

Warsztaty metodyczne - 4 godz.

Termin -  4 października 2018 r.,  WODN Zgierz, godz. 16.00

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.190

DZawadzki1sebastian

Przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy wśród dzieci i młodzieży

Seminarium - 3 godz.

Termin -  9 października 2018 r.,  WODN Zgierz, godz. 17.00  - 19.45, sala 202B

Więcej informacji  na stronie - lub na stronie   - lista zamknięta

 

BMatusz

ABC programowania w Scratch-u - wizualny język programowania dla dzieci i młodzieży (cz.1)

Kurs doskonalący - 8 godz. + 4 e-learning

Termin I spotkania -  9 października 2018 r.Termin II spotkania -  11 października 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 206A

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.46

AMR

Czytelnictwo i formy jego popularyzacji

Warsztaty metodyczne - 2 godz.

Termin - 10 października 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 311B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.276

sebastian

Jak uczyć, żeby nauczyć? - techniki skutecznego nauczania

Warsztaty metodyczne - 8 godz. (2 x 4 godz.)

Termin I spotkania -  10 października 2018 r.Termin II spotkania -  24 października 2018 r., WODN Zgierz, godz. 15.00, 

prowadząca: mgr Kasia Poloczek, trenerka szybkiego czytania i technik zapamiętywania

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.140

RRyszelewski

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Hotelarstwa - zasady przygotowania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy oceniania

Warsztaty metodyczne - 8 godz.

Termin I spotkania - 11 października 2018 r., WODN Zgierz,

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.147

podgorskaJs25

Seminarium sieci współpracy i samokształcenia „Praca z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną”

Se4minarium - 4 godz.

Termin -  12 października 2018 r.,  WODN Zgierz

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.191

bien

Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 13 października 2018 r., WODN Zgierz, godz. 09.00, sala 310B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.98

 

 

cdn.

 


s3Sieć współpracy i samokształcenia, [...] to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami - zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. Podobnie jak w wypadku rocznych planów wspomagania, członkowie sieci mogą korzystać z własnych doświadczeń, ale również pomocy zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Zapraszamy do korzystania z propozycji naszych konsultantów. Każdy temat oznaczony tym logotypem będzie oznaczał zaproszenie do współpracy.

 


 Udział w organizowanych przez nasz Ośrodek wydarzeniach równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestników

Copyright © 2018 WODN w Zgierzu