foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
100-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412


 

getedu4

 

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

flagaAn flagaF flagaN

DSC 0001 flagaP4

Z ostatniej chwili...
 akredytacja3 więcej...
 ***

 


 Propozycje zgierskiego WODN

 Więcej informacji na stronach każdej Pracowni


 

Prosimy rejestrować się online - Zakładka -

wyszukiwanie: w polu szukana fraza wpisujemy kod, np. K.57

lub nazwisko konsultanta prowadzącego zajęcia


 

Listopadowe propozycje - zapraszają konsultanci

 

bien

Świąteczne muzykowanie

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 17 listopada 2018 r., WODN Zgierz, godz. 09.00, sala 310B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.187

RRyszelewski

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Masażysta -
zasady przygotowywania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy oceniania

Warsztaty metodyczne - 8 godz. (2 x 4 godz.)

Termin I spotkania - 20 listopada 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.30

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.199

BMatuszs25

Zarządzanie zasobami ludzkimi z wykorzystaniem pracy w chmurze
(dla dyrektorów szkół)

Warsztaty metodyczne - 6 godz.

Termin I spotkania -  20 listopada 2018 r.Termin II spotkania -  22 listopada 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 206A

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.31

RRyszelewski

Kurs wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Kurs doskonalący - 36 godz.

Termin I spotkania - 21 listopada 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.30

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.152

RRyszelewski

Lekcje przedmiotów zawodowych w formie zajęć terenowych jako efektywna forma kształcenia

Warsztaty metodyczne - 8 godz. (2 x 4 godz.)

Termin I spotkania - 22 listopada 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.30

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.175

kowalczyk

Komputer w edukacji wczesnoszkolnej

Warsztaty laboratoryjne - 8 godz. (2 x 4 godz.)

Termin I spotkania -  22 listopada 2018 r.Termin II spotkania - 23 listopada 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00 - 19.15

Więcej informacji  na stronie  -Rejestracja - K.5

 

DZawadzki1sebastian

Przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy wśród dzieci i młodzieży

Seminarium - 3 godz.

Termin -  26 listopada 2018 r., -  WODN Zgierz, godz. 17.00, sala 202B

Więcej informacji  na stronie   lub  na stronie  lista zamknięta

Patronat Honorowy marszalMBT starostaBT
 
 BMatusz

Zabawy z nitkami czyli warsztaty z zastosowaniem techniki string art

Kurs doskonalący - 8 godz.

Termin I spotkania -  27 listopada 2018 r.Termin II spotkania -  29 listopada 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 305A

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.23

cainA

Od zabawy do uczenia się - pedagogiczne inspiracje

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 27 listopada 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 209B

Więcej informacji  na stronie  - lista zamknięta

Adresat: nauczyciele przedszkola

cainA

Od zabawy do uczenia się - pedagogiczne inspiracje

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 28 listopada 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 209B

Więcej informacji  na stronie  - lista zamknięta

Adresat: nauczyciele klas I - III

AMR

O kompetencjach miękkich i ich roli w pracy nauczyciela

Warsztaty metodyczne - 6 godz. (2 x 3 godz.)

Termin I spotkania - 28 listopada 2018 r., Termin II spotkania - 29 listopada 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 311B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.13

sebastian

Elementy sztuki walk i samoobrony środkiem do wszechstronnego kształtowania zdolności motorycznych

Warsztaty metodyczne - 2 godz.

prowadzący: Marcin Krakowiak
(certyfikowany instruktor samoobrony, zawodnik MMA i brazylijskiego Jujitsu)

Termin -  29 listopada 2018 r., -  WODN Zgierz, godz. 17.00, 

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.161

marasinski

Kilka problemów teoretycznych "wielkiej sztuki" do zrealizowania na lekcji plastyki
w formie praktycznych ćwiczeń

Warsztaty metodyczne - 4 godz.

Termin - 29 listopada 2018 r., WODN Zgierz, godz. 15.30, sala 205B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.71

 

 

cdn.

 


s3Sieć współpracy i samokształcenia, [...] to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami - zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. Podobnie jak w wypadku rocznych planów wspomagania, członkowie sieci mogą korzystać z własnych doświadczeń, ale również pomocy zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Zapraszamy do korzystania z propozycji naszych konsultantów. Każdy temat oznaczony tym logotypem będzie oznaczał zaproszenie do współpracy.

 


 Udział w organizowanych przez nasz Ośrodek wydarzeniach równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestników

Copyright © 2018 WODN w Zgierzu